Езици

Български  Русский  English  

Валути

                            Тук ще намерите предимно вино от изби и реколти, наградени със златни медали на международни конкурси и изключителни вина по експертни оценки.                             Тъй като бройките са ограничени, е възможно договаряне на цената!

Радон и вино

30.07.2013

 Ако държите бурето с домашно вино, или кашони с бутилки отбрани, спечелили златни медали, къде ли не по света вина в мазата на високо етажният си блок (и в частност, на минус вторият етаж) не забравяйте, че там концентрацията на радон е най-висока и се променя с времето незначително. Не се захласвайте по бутилките шампиони, не дегустирайте насаме домашното. По-добре е да правите това не толкова усамотено в мазето (макар така  да е по-приятно!), а там горе в апартамента, да кажем на седмият етаж, където концентрацията на радона е значително по-ниска.
И така - какво е радонът ? Радонът е радиоактивен елемент от семейството на уран – 238. Радонът е естествено радиоактивен благороден газ. Той е единственият радиоактивен елемент, който е газ. Радонът е навсякъде в земната кора (почвен газ). Радонът няма цвят, мирис, вкус. Облъчването става посредством вдишването на радона и дъщерните му продукти. Вдишваните радиоактивни частици има вероятност да увредят ДНК на клетките, което може да доведе до развитие на рак на белия дроб, а  при съчетаването на двата рискови фактори – тютюнопушене и радон рискът се увеличава около 16 пъти.
Концентрация на радон в сградите зависи от концентрацията на уран и радий в почвата под сградата.  Радонът преминава през почвата и от почвата в сградата благодарение на  дифузията, влиза и се придвижва през пукнатините на основата, подовете, стените, през канализацията, през комуникационни тръби и други. Естествената разлика в наляганията в почвата под сградата и в самата сграда допринася за проникването и разпространението на радона в сградата.
Рискът е единствено за Вас, радонът едва ли ще премине през тапата или през канелката и чепа на бъчвата. Няма специализирани изследвания на този феномен, но ако бутилката е затворена съгласно технологичните предписания, виртуално, въздух не трябва да влезе в нея. По-дълга тапа и по-качествен корк гарантират това.  За това допринася и правилното поставяне на бутилката. Газообменът между вътрешността на професионално затворена бутилка и външният свят е на практика нулев. При бъчвата това също е много вероятно. Няма опасност и от прилепване на радон по бутилката.  Рискът се определя от продължителността на престоя Ви в мазата. Ако използвате мазата само за склад, значи сте избрали по здравословният вариант.
 

Назад