Languages

Български  Русский  English  

Currencies


                            Here you will find mostly wines won gold medals at international competitions, and exclusive wines on expert assessments.                             The bottles numbers are limited and it is possible negotiation of the price!

Списък на класифицираните винени сортове лози

This page is not translated!

00.00.0000

Със Заповед № РД 09-657/14.10.2014 г. на министъра на земеделието и храните е утвърден списъка на класифицираните винени сортове лози.
Списъкът може да намерите на Интернет страницата на ИАЛВ eavw.com в раздел „Лозарски регистър“, под-раздел „Списък на класифицираните винени сортове лози по лозарски райони и лозарски зони в ЕС“.

Back