Languages

Български  Русский  English  

Currencies


                            Here you will find mostly wines won gold medals at international competitions, and exclusive wines on expert assessments.                             The bottles numbers are limited and it is possible negotiation of the price!

65 проекта са приети по програмата за лозаро-винарския сектор

This page is not translated!

03.07.2014

Проектите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. са на обща стойност малко над 37 млн. лева, съобщиха от ДФ „Земеделие“ информирани сайта agronovinite.com. Финансовата помощ, която кандидатите ще получат от фонда, е в размер на 75% или почти 28 млн. лева.
До момента по програмата за лозаро-винарския сектор са приети 65 проекта. По мярката ще бъдат подпомогнати инвестиции за три дейности – конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктуриране на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята.
35 проекта по програмата за лозаро-винарския сектор са били подадени в последния ден
Срокът за изпълнението им е до две винарски години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Една винарска година е периодът от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата година.
Приемът на заявленията за финансова помощ продължи от 5 до 25 юни 2014 г. Само в последния ден за подаване на документи бяха приети 35 проекта. Всички производители, одобрени за финансова подкрепа за преструктуриране и конверсия на лозя, са вписани в лозарския регистър, съгласно Закона за виното и спиртните напитки.
Те представиха пред ДФ „Земеделие” и удостоверение за право на участие по мярката, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.
 

Back