Languages

Български  Русский  English  

Currencies


                            Here you will find mostly wines won gold medals at international competitions, and exclusive wines on expert assessments.                             The bottles numbers are limited and it is possible negotiation of the price!

Закон за виното и спиртните напитки

This page is not translated!

28.12.2011

Днес, 28.11.2011 г. кабинетът одобри проект на Закон за виното и спиртните напитки. От правителствената информационна служба съобщиха, че целта на новия законопроект е да се хармонизира българското законодателство с новоприетите Регламенти на Европейския съюз в областта на виното и спиртните напитки.
С приемането на законопроекта се очаква да се гарантира безпрепятственото провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, увеличаване на производствения потенциал и контрола по спазването й, както и в областта на спиртните напитки. В новия проект са предвидени облекчения за производителите, като са въведени единни документи за водене на технологичен контрол, които се изискват от различните контролни органи.
С промените между другото се цели: Повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите. Възвръщане на старите пазари и спечелване на нови. Използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи.

Back