Выбор языка

Български  Русский  English  

Выбор валюты

                            Здесь Вы найдете в основном вина, которые завоевали золотые медали на международных конкурсах, и исключительные вина по экспертным оценкам.                             Так как количества ограничены, есть возможность договориться о цене!

Закон за виното и спиртните напитки

This page is not translated!

28.12.2011

Днес, 28.11.2011 г. кабинетът одобри проект на Закон за виното и спиртните напитки. От правителствената информационна служба съобщиха, че целта на новия законопроект е да се хармонизира българското законодателство с новоприетите Регламенти на Европейския съюз в областта на виното и спиртните напитки.
С приемането на законопроекта се очаква да се гарантира безпрепятственото провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, увеличаване на производствения потенциал и контрола по спазването й, както и в областта на спиртните напитки. В новия проект са предвидени облекчения за производителите, като са въведени единни документи за водене на технологичен контрол, които се изискват от различните контролни органи.
С промените между другото се цели: Повишаване на конкурентоспособността на винопроизводителите. Възвръщане на старите пазари и спечелване на нови. Използване на референтни методи за изотопен анализ, като се улесни интерпретирането на резултатите от подобни анализи.

Вернуться