Езици

Български  Русский  English  

Валути

                            Тук ще намерите предимно вино от изби и реколти, наградени със златни медали на международни конкурси и изключителни вина по експертни оценки.                             Тъй като бройките са ограничени, е възможно договаряне на цената!

Сертификат за произход на винено грозде

16.08.2013

Със Заповед No РД 12-316/16.08.2013 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозaта и виното е утвърден Сертификат за произход на винено грозде , предназначено за производство на вина със ЗНП/ЗГУ, сортови вина без ЗНП/ЗГУ, вина без ЗНП/ЗГУ и приложението към него представляващо образец на Придружителен документ за превоз на винено грозде .

 

Назад