Езици

Български  Русский  English  

Валути

                            Тук ще намерите предимно вино от изби и реколти, наградени със златни медали на международни конкурси и изключителни вина по експертни оценки.                             Тъй като бройките са ограничени, е възможно договаряне на цената!

Консумация на вино на глава от населението в България намалява

16.02.2014

На сайта wineinstitute.org е поместена таблица за консумацията на вино на глава отнаселението на  224 страни за периода 2008 - 2011 г..
Ето и и консумацията на вино на глава от населението в България за 2008 - 2011 г. в литри на глава от населението и промяната в % за 2011/2008.
население
2008
2009
2010
2011
промяна 2011/2008
7,037,935
13.14 л. 
15.02 л.
9.50 л.
9.80 л.
25.4% намаление
Консумацията на глава от населението до декември 2011 г. включително е изчислена съгласно данните за населението и консумацията на вино според "CIA World Factbook" на US CIA.                 

Назад