Езици

Български  Русский  English  

Валути

                            Тук ще намерите предимно вино от изби и реколти, наградени със златни медали на международни конкурси и изключителни вина по експертни оценки.                             Тъй като бройките са ограничени, е възможно договаряне на цената!

Етимология на думата вино

02.03.2014

 

Най древните достоверни термини отнасящи се виното са на микенски гръцки me-thu-os ne-wo (μέθυος νέου), значещо „месец” или (празник) на новото вино, и wo-no-wa-ti-si, значещо „лозе” написани на линейното писмо Б (което е сричково).
На английски думата "wine" идва от прото-германски *winam, ранна заимка от латински vinum, „вино” или „(гроздова) лоза”, произлизащо от прото-индо-европейски корен *win-o-. (за сравнение хетски: wiyana; ликийски: oino; древногръцки: οἶνος oinos;   еолийски гръцки: ϝοῖνοςwoinos).
Някои учени отбелязват сходството между думите за вино в картвелската група езици (например на грузински ღვინო [ɣvinɔ]), в индоевропейските езици (например на български [вино]), и в семитските езици (*wayn), насочвайки вниманието към възможността за общ произход на на думата означаваща „вино” в тези езици. Други учени твърдят че думата произлиза от грузински, и че е навлязла в индоевропейските езици през семитските езици.
 

 

Назад