Езици

Български  Русский  English  

Валути

                            Тук ще намерите предимно вино от изби и реколти, наградени със златни медали на международни конкурси и изключителни вина по експертни оценки.                             Тъй като бройките са ограничени, е възможно договаряне на цената!

Списък на класифицираните винени сортове лози

00.00.0000

Със Заповед № РД 09-657/14.10.2014 г. на министъра на земеделието и храните е утвърден списъка на класифицираните винени сортове лози.
Списъкът може да намерите на Интернет страницата на ИАЛВ eavw.com в раздел „Лозарски регистър“, под-раздел „Списък на класифицираните винени сортове лози по лозарски райони и лозарски зони в ЕС“.

Назад