Выбор языка

Български  Русский  English  

Выбор валюты

                            Здесь Вы найдете в основном вина, которые завоевали золотые медали на международных конкурсах, и исключительные вина по экспертным оценкам.                             Так как количества ограничены, есть возможность договориться о цене!

Сълзите на виното

This page is not translated!

13.11.2015

 

Феноменът наречен „сълзите на виното“ се наблюдава под формата на пръстен от прозрачна течност, близо до ръба на чаша с вино, в  който непрекъснато се образуват капки, които стичат във виното. Наблюдава се най-лесно при вина с висок алкохолен градус. Нарича се още „краката на виното“, „завеси“ или “прозорци на черква“.
Ефектът на Marangoni (наричан още ефект на Gibbs–Marangoni) е масообмен през разделителната повърхност между две течности поради градиента на повърхностното напрежение. При отчитане на зависимостта на ефекта от температурата той се нарича термокапилярна конвекция или конвекция на Bénard–Marangoni.
Феноменът „сълзите на виното“ е правилно обяснено от физикът James Thomson (брат на Lord Kelvin – ирландски физик  (26.06.1824 – 17.12.1907)) през 1855 г. Ефектът носи името на италианският физик Carlo Marangoni, изследвал ефекта в докторската си дисертация и публикувал резултатите през 1865 г. Теоретичната обосновка на феномена е направена от  J. Willard Gibbs в работата му „Върху равновесието на хетерогенни
те субстанции“ (1875-8).

 

Вернуться