Езици

Български  Русский  English  

Валути

                            Тук ще намерите предимно вино от изби и реколти, наградени със златни медали на международни конкурси и изключителни вина по експертни оценки.                             Тъй като бройките са ограничени, е възможно договаряне на цената!

Намерена е причината за уникалните свойства на националните вина

14.11.2015

Учените обясниха уникалните свойства на национаалните вина – техният аромат и вкус. Оказало се, че не сорта на гроздето или климата играят ключева роля в уникалноста на националните вина, а дрождите -Saccharomyces cerevisiae. С други думи хлебната мая. Тя превръща захарите на продукта във въглероден диоксид и етанол. Генетичните особености на Saccharomyces cerevisiae са индивидуални за всеки географски регион.Това означава, че когато експертите –винопроизводители говорят за уникалните особености на почвите, където расте даден сорт грозде трябва да се има предвид характерният за региона набор дрожди Saccharomyces cerevisiae.
До този извод се е стигнало при сравняване на популациите на Saccharomyces cerevisiae в различни региони, където се произвежда един и същ сорт грозде. Изводът на учените е, че примерно половината химически съединения определящи уникалните свойства на вината са странични продукти от ферментацията, протичаща при участието на дрождите.
Резултатите от изследването напълно се вместват в концепцията за теруара – съвкупноста от почвено-климатични особености, които определят уникалните свойства на алкохолната напитка. 
Въпреки това в тази концепция, по мнението на учените, трябва да се отчита и спецификата на местните дрожди Saccharomyces cerevisiae.
Прeдстои изследването на влиянието върху свойствата на вината на други дрожди , а също така и на бактерии.
 

Назад