Езици

Български  Русский  English  

Валути

                            Тук ще намерите предимно вино от изби и реколти, наградени със златни медали на международни конкурси и изключителни вина по експертни оценки.                             Тъй като бройките са ограничени, е възможно договаряне на цената!

Отпадъците от винопроизводството ще се превърнат в лекарства и гориво

13.02.2016

Докторантът Авинаш Карпе Swinburne University of Technology край  Melbourne, Australia, предлага отпадаците от производството на вино да се преработват с помощта на сапрофитни гъби (сапрофитните гъби приемат хранителни вещества от хранителни продукти, умрели животни и гниещи вещества). С помощта на протеолитични, амилолитични и липолитични ферменти, които отделят, те разграждат отпадъците. В частост амилолитичните ферменти  разграждат последователно сложните въглехидрати до прости разтворими захари, които може да се използват за синтез на други продукти.
В рамките на изследването си докторантът е търсел оптимален метод за рзлагане на отпадъците от винопроизводството, представляващи смес от пектини, влакна и лиглин. Оказало се, че тридесет минутно предватително нагряваме на биомасата значително ускорява процесът на разлагане. За преработка на отпадъците от винопроизводството докторантът използвал „коктейл“ от 4 вида гъби. Така органичната маса се ралага до смес от няколко полезни компоненти. Според мнвнието на ръководството на Swinburne University of Technology лесно може да се реализира в промишленни мащаби.
Както е известно Австралия заема 6то място по производство на вино в света. Ежегодно в пресите отиват около 1.75 милиона тона грозде.
Източник:drinkblog.ru

Назад