Езици

Български  Русский  English  

Валути

                            Тук ще намерите предимно вино от изби и реколти, наградени със златни медали на международни конкурси и изключителни вина по експертни оценки.                             Тъй като бройките са ограничени, е възможно договаряне на цената!

Антикризисни мерки за лозаро-винарския сектор

03.10.2012

На сайта на Изпълнителната агенция по лозата и виното е поместена информация за реформата на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз през 2007 г. с която беше дадена възможност лозаро-винарския сектор да се подпомага самостоятелно.

 

Назад